Met trots kondig ik aan dat we een overeenkomst hebben gesloten met De Nederlandsche Bank (DNB). Hierdoor heeft DNB, als onderdeel van zijn rol als toezichthouder, het onderzoeksrecht (“right to examine”) op de cloud-based informatiebeveiligingsdiensten van Palo Alto Networks. De overeengekomen clausule helpt Nederlandse financiële organisaties om aan de eisen te voldoen wanneer zij cloud-based beveiligingsdiensten willen gebruiken.

De overeenstemming is bedoeld voor financiële organisaties in Nederland die WildFire, de cloud-based dreigingsanalyse van Palo Alto Networks, en Aperture SaaS-beveiligingsdiensten willen gebruiken.

Cloud computing wordt steeds populairder bij financiële organisaties in Nederland maar er zijn wettelijke vereisten, zoals bijvoorbeeld de Wet op het financieel toezicht (Wft), die onder het toezicht van DNB staat. Eén van de vereisten is dat financiële organisaties in Nederland alleen gebruik mogen maken van cloud-aanbieders die DNB als toezichthouder het “right to examine” geven. Palo Alto Networks en DNB hebben nu overeenstemming bereikt over een clausule, die de grenzen van het “right to examine” van DNB aangeven. Deze kan ingevoegd worden in het contract tussen Palo Alto Networks en elke financiële institutie waar DNB toezicht over heeft.

De vooraf overeengekomen “right to examine”-clausule geeft DNB, naast andere zaken, de optie om onafhankelijke audit-rapporten op te vragen over de beveiliging van datacenters, computers en digitale omgevingen van Palo Alto Networks die gebruikt worden om data van Nederlandse financiële organisaties te verwerken. Dit scheelt de organisaties tijd, omdat zij ervan uit kunnen gaan dat deze clausule aan de relevante vereisten voldoet, in plaats van dat deze apart onderhandeld moet worden.

Palo Alto Networks komt nu op een selecte lijst van bedrijven die overeenstemming hebben met DNB over het “right to examine”. Deze lijst is te vinden op de website van De Nederlandsche Bank.

 


Datenblatt

Produktübersicht

Übersicht der Plattformspezifikationen und Funktionen

  • 8231

Datenblatt

GlobalProtect

GlobalProtect erweitert die Schutzfunktionen der Palo Alto Networks Next-Generation Firewall. Nun sind auch Ihre mobilen Mitarbeiter immer und überall geschützt.

  • 18355

Datenblatt

Datenblatt PA-3200 Series

Die Palo Alto Networks® PA-3200 Series der Next-Generation Firewalls umfasst die Modelle PA-3260, PA-3250 und PA-3220. Sie alle sind für die Bereitstellung mit Hochgeschwindigkeits-Internetgateways ausgelegt. Die PA-3200 Series schützt den gesamten Datenverkehr, einschließlich verschlüsseltem Datenverkehr, durch dedizier- te Verarbeitung und Speicherung für Netzwerke, Sicherheit, Threat Prevention und Management.

  • 9247

Datenblatt

Cortex XDR

Erkennen und stoppen Sie heimliche Angriffe durch die Vereinheitlichung von Netzwerk-, Endpunkt- und Clouddaten

  • 2035

Datenblatt

ÜBERBLICK FIREWALL

Palo Alto Networks Next-Generation Firewall Wesentliche Änderungen in Anwendungsnutzung und Benutzerverhalten sowie eine komplexe, unübersichtliche Netzwerkinfrastruktur bilden ein Bedrohungsszenario, das die Schwächen traditioneller, portbasierter Netzwerksicherheit offenlegt.

  • 11212

Datenblatt

PA-800 Series

Die innovativen Firewalls der PA-800 Series von Palo Alto Networks umfassen die Modelle PA-820 und PA-850. Sie wurden zum Schutz von Zweigniederlassungen und mittelständischen Unternehmen entwickelt.

  • 9049